Skip to main content

Changelog

App-nyheter

Vi släpper frekvent uppdateringar i appen. Här kan ni följa det som är nytt i appen och tjuvkika på vad vi jobbar på inför kommande veckor.

Vecka 37
 • Rätt hemma-/bortalagsloggor
 • Flyttade medlemmars närvaro följer med korrekt från befintlig grupp/ny grupp
 • Fix på ”Svara senast”-datum och tid
Vecka 36
 • Utskicksutkast sparas i 10 minuter om utskickssidan lämnas utan att utskicket är skickat
 • Justerade felmeddelande för tidrapporter
 • Nya ledare kan direkt logga in appen
Vecka 35
 • Omgjord aktivitetsöversikt för att lättare hitta gamla aktiviteter
 • Nytt meddelande om man närvarorapporterat alla aktiviteter
 • Större klickyta på checkboxarna på kallelsesidan
 • Korrigerad närvarostatistik
 • Tydligare knappar för att lägga till/ta bort tillfälliga deltagare och ledare
 • Uppdaterade kallelsemeddelande
 • Deltagare och ledare som har förhandsrapporterat ”Ej tillgänglig” är automatiskt avmarkerade i närvarolistan
 • Förhandsrapporteringssvar sorteras i ordningen; Tillgängliga, Ej förhandsrapporterat och Ej tillgängliga
 • Textstorleksjusteringar på matchinformationssidan
 • Förhandsrapporteringskommentarer synliga
Vecka 34
 • Buggfixar på kallelser
Vecka 33
 • Kommunnamn dolt i lista med platser
 • Korrigerad logik vid Markera/Avmarkera
 • Rätt tid vid bekräftad aktivitet
 • Centrerad föreningslogga
 • Avbekräfta-knapp för tidrapporter
 • Eget aktivitetsnamn syns överallt
 • Buggfix ”Privata svar”
 • Rätt föreningslogga på match för hemma-/bortalag
 • Logik för antal synliga perioder
Vecka 32
 • Bildlista på närvarosidan
 • Större siffror
Vecka 24
 • Tårta visas på medlemmar/ledare som fyller år
 • Tydligare felmeddelande när man anger fel lösenord vid inloggning
Vecka 22
 • Dölja varning på Hem om att e-postadresser saknas
 • Medlemmar som slutat räknas inte in när man klickar på ”Markera alla”
 • Visa antal kallade medlemmar/ledare
 • Hela föreningsloggan syns i toppmenyn
 • ”Ej betalt”-status på medlemmar som inte betalt sin avisering
Vecka 19
 • Visa behörigheter på personkortet
Vecka 15
 • Översikten visar enbart det utbetala beloppet för den aktiva perioden
 • Fyller flera personer år samma dag är det nu lättare att läsa
 • Det går nu att ta bort aktiviteter från appen
 • Vad en person förhandsrapporterat syns nu i appen
Vecka 13
 • Nyaste aktiviteten ligger överst i listan
 • Fler fält har lagts till på personkortet
 • Ladda upp profilbild på medlem från appen
Vecka 10
 • Den grupp som ledaren sist var inne på är default vald
 • Ta bort en tillfällig deltagare/ledare
 • Länkarna till aktiviteter från Hem länkar nu rätt
 • Man kan nu länka till en karta från appen
 • Tidrapportera direkt från en närvarorapporterad aktivitet
Kommande
 • Behörighetsrollen ”Närvaro” kommer direkt till Informationssidan
 • Uppdaterade applänkar i mailutskick
 • Språk
 • Fix på kallelsesvar
 • Tillfälliga deltagare/ledare syns på aktiviteter med en kallelse på Kalender-sidan
 • Korrekta profilbilder i app, webb och hemsida