Skip to main content

När ni har skapat upp en ny period kan det vara så att era ledare redan har lagt upp aktiviteter för det nya året i den gamla perioden – men då kan du som huvudadministratör för SportAdmin hjälpa dina ledare:

Gå till ”LOK-stöd” och kolla om här är några ”!!”.
Om där är utropstecken så har era ledare lagt upp aktiviteter i er gamla period som bör tillhöra den nya perioden. Klicka på de två ”!!” och ”Flytta” – Nu återfinner era ledare aktiviteterna i rätt period både på datorn och i appen.