Skip to main content

Är det dags att få en överblick över föreningens verksamhet inför höstterminen? Eller kanske ta en titt på hur många medlemmar som har obetalda fakturor trots närvaro på mer än två träningar? Då behöver ni sammanställa lite olika siffror och data. Lyckligtvis är detta busenkelt i SportAdmin.

Olika typer av siffror och data kan vara kraftfulla och nyttiga indikatorer på hur både föreningens verksamhet ser ut i nutid och som beslutsunderlag inför framtiden.

I SportAdmin hittar du flera olika verktyg för att sammanställa och plocka fram just dessa olika rapporter.

Ett axplock av de mest populära rapporterna som ni kan plocka fram hittar du här nedan:

  • Fakturering
    Här hittar ni en mängd intressanta rapporter så som bland annat fakturarapport, inbetalningsrapport och kundresekontra.
  • Allmän statistik
    Få koll på allt som rör medlemshanteringen. Bland många intressanta siffror och rapporter är det också här ni hittar rapporten ”Gruppfakturor som aldrig blev betalda trots > 2 träningar”.
  • Närvaro
    En stor del av föreningens administration berör närvarorapporteringen och under LOK-stöd hittar ni därför nyttiga rapporter och varningar för att underlätta LOK-stödsansökan.

Självklart kan ni också använda Avancerad sökning för att få fram ytterligare specifik information.