Skip to main content

Glöm inte att det är dags för ny licensperiod för gymnastikföreningar. Den nya licensperioden gäller från 2017-10-01 till 2018-09-30.

Ni som förening köper licenserna i Pensum, därefter kan ni göra en jämförelse med en excelfil från Pensum. Ladda upp excelfilen i SportAdmin för att jämföra. Notera datumen på licenserna i SportAdmin så att era ledare kan ha koll på vilka gymnaster som har giltig licens.