Skip to main content

Är det dags att göra bokslut för 2017, ta fram årsrapporter och sammanställa det gångna året?

Då vill vi passa på att tipsa om de olika nya filter som ni nu hittar i fakturarapporten, inbetalningsrapporten och kundreskontran. Med dessa filter kan ni filtrera och se vilka fakturor och inbetalningar som tillhör vilken period.
En bra funktion för att kunna periodisera om ni redan skapat fakturor för 2018.