Skip to main content

LOK-stödsansökan är lite mer än en månad bort. Har ni koll på de verktyg som SportAdmin tillhandahåller i systemet för att underlätta er ansökan?

Systemet flaggar för felaktigheter och ej godkända aktiviteter

Innan ni skickar in er ansökan kan ni kontrollera er närvaro i SportAdmin genom att gå till fliken ”LOK-stöd” och därefter ”Gruppöversikt”. Gå igenom denna sammanställning så att ni inte går miste om LOK-stödsbidrag som ni kan vara berättigade till.

På denna sida varnar och flaggar systemet för:

Obekräftade aktiviteter: detta är aktiviteter som inte kommer med i ansökan. Kontrollera med ledarna om de har glömt att bekräfta en aktivitet.

Ej godkända aktiviteter: detta är aktiviteter som inte ger bidrag av någon anledning. Gå igenom dessa aktiviteter och se varför de inte är godkända.

Krockar (NYHET!)

Gå till fliken ”LOK-stöd” – ”Krockar”. Här visar systemet personer som krockar på grund av att de är närvarorapporterade i två olika grupper under samma tid/överlappande tid.

Läs mer om hur du kan hantera krockar

Tips inför nästa LOK-stödsperiod: Aktivera integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline

Deadlinen för att aktivera integrationen till IdrottOnline för HT-2017s aktiviteter har passerat (sista dag den 31:e december). Ni kan dock redan nu aktivera integrationen för VT-2018s aktiviteter.

Genom att aktivera integrationen överförs aktiviteter (och de personer med fullständiga svenska personnummer som är kopplade till dessa) automatiskt från SportAdmin till IdrottOnline. Detta möjliggör för idrottsföreningar att erhålla det extra ledarstödet och på så sätt få fullt statligt LOK-stöd.

Här kan du läsa mer om integrationen och hur du aktiverar den för VT-2018s aktiviteter