Skip to main content
Det finns nu möjlighet att jobba i ”utökat läge” under GRUPPER.

Via knappen ”Utökat läge” kan man bocka i vilka grupper man vill ändra eller om man vill ändra alla grupper samtidigt.

När man har klickat på ”Ändra markerade” kan man ändra följande fält:
– Grupptyp
– Licens/försäkring
– StandardPlats
– Bekräftad
– Egenskaper som kan kopplas till gruppen

En användbar funktion för att till exempel bekräfta alla grupper samtidigt vid bokningssläpp eller om man vill koppla på samma egenskap för flera grupper.