Skip to main content

En inte helt ovanlig uppfattning är att SportAdmin bara är till för föreningens kansli eller administrativa avdelning. Vad många inte vet är att även om systemet har utgångspunkt i föreningens medlemshantering finns där funktioner skapade för alla runt omkring också. För allt från medlemmar till supportar finns där lösningar skapade för att förenkla vardagen, och nedan har vi listat några av dem som vi tycker är allra bäst.

För styrelsen:

Att hålla koll på föreningens ekonomi, medlemsantal och andra nyckeltal är A och O för att kunna fatta nya beslut och driva verksamheten framåt. Därför håller SportAdmin koll på allt åt en genom att generera olika rapporter som skapar en översikt och gör att styrelsen kan fokusera på annat.

För ledaren:

Att vara ideell ledare och samtidigt sköta ett heltidsjobb vet vi är en utmaning som kräver att man har mycket vilja. Vi vet också att saker som kanske inte alltid är så roliga helst ska gå fort och vara smidigt, annars blir det inte gjort. Därför finns LedarAppen för att förenkla allt från närvarorapportering till utskick. Det som tidigare krävt inloggning på dator kan nu göras direkt i telefonen när man kommer på det något, vilket gör att mindre glöms bort och minskar irritationsmomenten.

För medlemmen:

Ett pling i telefonen är förmodligen ett av de enklare sätten att få ungdomars uppmärksamhet idag. Därför finns också medlemsappen; eftersom det är på den plattformen ungdomarna befinner sig. I appen samlas allt från nyheter till kalender och kallelser, vilket gör att hela ens föreningsvardag kan skötas direkt i telefonen.

För föräldern:

Är man förälder till flera mindre barn är det man själv som måste hålla koll på allt från träningstider till vem som ska samåka med vem till match. Ett bra tips är att man som förälder också kan ladda ner medlemsappen för att svara på kallelser och samla sina barns aktiviteter på en plats.

För supportern:

Följa ett lag kan man göra på många sätt och det som förmodligen är roligast är att vara på plats. Men för att kunna vara på plats måste man veta när laget spelar och då är hemsidan och dess kalender ett fantastiskt verktyg för att kunna pricka in rätt dagar och tider. Om man missar en match kan man dessutom använda hemsidan till att se bilder och referat om föreningen väljer att lägga upp det, något som möjliggör att man kan följa sitt favoritlag även på avstånd.

För kansliet:

Att kansliet har nytta av SportAdmin visste nog de flesta, men att det nya sättet arbeta (eller snarare inte arbeta eftersom allt hanteras automatiskt) kallas Kansliservice är det desto färre som har koll på. Allt från anmälan till betalning och placering i grupp sköter systemet åt en, något som reducerar en stor del av de anställdas arbetsbörda.