Skip to main content

Arvodeshanteringen används mycket och vidareutvecklas för fullt – och den senaste tiden har det hänt en hel del. Därför har vi samlat några av uppdateringar här.

Redigera i en arvodesrapport
Du som är huvudadministratör kan nu ändra i en arvodesrapport som en ledare gjort direkt inne i systemet. Under rubriken “Tidrapportering” och på en specifik person finns där en redigeringspenna vid varje rapporterad aktivitet. Där kan du redigera tid och arvode, samt ta bort arvodesrapporten för aktiviteten.

Excel-överföring
Du kan nu ladda ned en lista med arvodesrapporter till Excel. Under rubriken “Tidrapportering” kan du ladda ned en översikt med samtliga tidrapporter under en vald period eller en mer specifik rapport för en utvald person.

I en rapport på individnivå tillkommer även ifylld information om löne- och kontonummer – med andra ord är det ett perfekt underlag för att vara säker på att man betalar ut rätt arvode till rätt person.

Gruppsidan har fått nytt utseende
Under rubriken “Grupper” kan du nu se arvodesrapportering på gruppnivå samt hur mycket som inte är utbetalt. Det möjliggör att du kan se exakt vad en grupp kostar i form av ledararvoden och få en bättre bild av hur mycket som ska betalas ut.