Skip to main content

Nu finns det en sammanställning i systemet över samtliga återanmälningar och dess status.

Under “Anmälningar” i vänstermenyn finns nu en översikt på samtliga återanmälningar som skickats ut för perioden. Det innebär att man kan få en sammanställning över alla grupper samt sortera på olika statusar och perioder.

Det innebär också att man exempelvis kan få en översikt på vem som Provar på i olika grupper eller hur många som inte betalat trots att senaste anmälningsdatum gått ut.