Skip to main content
I systemet finns där nu en översikt på vem som prenumererar på olika grupper via er bokningsfunktion.

Översikten hittar ni under Bokningar > Händelser > Prenumerationer.

Där syns personens namn, födelseår, vilken grupp personen prenumererar på och när den börjat prenumerera. Det är även möjligt att filtrera på period och grupp, samt ta bort en prenumeration.

Det innebär att ni nu exempelvis kan få en bild över efterfrågan på att delta i en specifik grupp, eller ta bort prenumerationer när en medlem hör av sig och inte längre är intresserad.