Skip to main content
Det går nu att rekommendera en grupp till medlemmar som använder bokningsfunktionen för att boka sig till en ny termin. Den rekommenderade gruppen visas högst uppe på bokningssidan och ger därmed en fingervisning till medlemmen om vilken grupp som är lämplig för just den.

Grupprekommendationer går att skapa på två olika sätt – från både LedarAppen och systemet.

I LedarAppen

Under “Mer” och “Grupprekommendation” kan man välja den grupp man önskar att skapa en grupprekommendation för. Därefter kan man välja att skriva in specifika rekommendationer för varje person genom att skriva något i fritextrutan bredvid personens namn, eller massuppdatera genom att trycka på knappen “Massuppdatera” och därefter skriva över samtliga deltagare i gruppens rekommendation.

Systemet

Vill man bara ändra grupprekommendation på en enskild person kan man göra detta på personkortet. När man klickar “Ändra personuppgifter” på ett personkort finns där nu en ruta som heter “Grupprekommendation” som man kan ändra i.

Med hjälp av avancerad sökning kan man massuppdatera grupprekommendation för både en grupp och ett urval baserat på något annat.

  1. Genomför en avancerad sökning som gör att du får fram personerna som du vill ska få en specifik grupprekommendation.
  2. Klicka “Massuppdatera Grupprekommendation”
  3. Skriv en rekommendation för urvalet och spara rekommendationen.

Urvalet har nu fått den nya grupprekommendationen och den kommer synas när personerna använder bokningsfunktionen nästa gång.