Skip to main content

Det är förståeligt att alla inte vill ha tekniska prylar bredvid bassängen i badhuset eller hoppgropen i gymnastikhallen.

Därför kan man nu exportera sina utmärkelser som ett Excelprotokoll och skriva ut det så att ledarna kan fylla i direkt efter avklarat kriterie.

På protokollet syns utmärkelser och kriteriernas rubriker. För den som vill ha närmare beskrivning av kriteriernas innebörd, finns även beskrivningarna för utmärkelserna kopplade till gruppen att skriva ut.

Läs mer om funktionen på vår Kunskapsbank.