Skip to main content
Årets första sommarmånad är här! Och här kommer allt som hänt precis innan vi välkomnade den.

Ny funktionGör utskick till era prenumeranter

Ni kan nu göra ett utskick till de som prenumererar på en grupp i bokningsfunktionen. Vill ni ta bort samtliga kan ni också klicka på knappen "Ta bort alla prenumerationer".

Ny funktionKrockar ledare

Har ni aktiviteter som överlappar men fortfarande vill kunna arvodesrapportera kan ni nu markera att en ledare inte ska få LOK-stöd för aktiviteten men fortfarande har varit närvarande.

UppdateringSkicka avisering till fakturerbar ledare

Ni kan nu skicka avisering till ledare med fakturerbar gruppkoppling.

UppdateringBegränsa Excel-exporter

Ni kan nu begränsa möjligheten för era ledare att ta ut Excel-exporter genom att begränsa deras behörighet.

UppdateringNya säkerhetsinställningar

Vill ni inte att era ledare ska se personnummer och adress på medlemmarna kan ni nu ställa in detta under inställningar.