Skip to main content
LOK-stöd

GLÖM INTE ATT ANSÖKA OM LOK-STÖD!

Av augusti 15, 2019juni 30th, 2021No Comments
Här kommer en SISTA påminnelse för er som ännu inte ansökt om LOK-stöd för perioden 1 januari – 30 juni. Nedan kan ni se hur ni ska gå tillväga för att fullfölja er ansökan.
20:e augusti: Sista dag att bekräfta aktiviteter i SportAdmin för föreningar som har integrationen.
25:e augusti: Sista dag för ansökning om statligt LOK-stöd.

Kontrollera er närvaro

Innan ni skickar in er ansökan bör ni kontrollera er närvaro i SportAdmin genom att gå till fliken ”LOK-stöd”. På denna sida varnar systemet för:

  • Obekräftade aktiviteter: I kolumnen ”Obekräftade” under “Gruppöversikt” i toppmenyn visas aktiviteter som inte kommer med i ansökan. Kontrollera med ledarna om de har glömt att bekräfta en aktivitet.
  • Ej godkända aktiviteter: I kolumnen ”Ej godkända” under “Gruppöversikt” visas också aktiviteter som inte ger bidrag av någon anledning. En av anledningarna kan till exempel vara att där inte finns en ledare markerad som närvarande.
  • Krockar: Under “krockar” i toppmenyn visar systemet personer som är närvarorapporterade i två olika grupper under samma tid/överlappande tid. Läs mer om hur du kan hantera krockar här.

Vi rekommenderar er att gå igenom denna sammanställning så att ni inte går miste om LOK-stödsbidrag som ni kan vara berättigade till.

Ansökan om statligt LOK-stöd

1. För föreningar som har aktiverat integrationen till IdrottOnline: logga in i IdrottOnline, gå till LOK-stöd och öppna ansökan. Kontrollera att det finns lika många aktiviteter i Idrottonline som anges i SportAdmin under ”Lok-stöd” → ”Rapporter” → ”Statligt lokstöd”, och skicka därefter in ansökan. Alla aktiviteter behöver vara bekräftade i SportAdmin senast den 20:e augusti. Detta för att säkerställa att alla aktiviteter förs över korrekt till IdrottOnline.

2. För föreningar som inte har aktiverat integrationen: ansök om LOK-stödet manuellt genom att logga in i SportAdmin, gå till ”Rapporter” och därefter ”Statligt LOK-stöd”. Notera de siffror som finns i sammanställningen. Logga därefter in i IdrottOnline och gå till LOK-stöd. Fyll i siffrorna från SportAdmins sammanställning och skicka in ansökan.

Info från Riksidrottsförbundet

Ansökan om statligt LOK-stöd skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25:e augusti 2019 klockan 23:59.

Ansökan om kommunalt bidrag

Kom även ihåg att ansöka om kommunalt bidrag. Kontrollera med er kommun om hur de vill ha in er ansökan.

Tips inför nästa LOK-stödsperiod: Aktivera integrationen!

Att aktivera integrationen till IdrottOnline sparar inte bara tid inför nästa LOK-stödsansökan utan möjliggör även för föreningen att erhålla det extra ledarstödet och på så sätt få fullt statligt LOK-stöd.

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om hur du aktiverar integrationen för nästa period.

Om ni fortfarande känner er osäkra på er LOK-stödsansökan eller har funderingar kring aktivitet i SportAdmin – oroa er inte! Ni kan självklart nå supporten på info@sportadmin.se eller 040 630 10 60 för att få svar på era frågor.