Skip to main content

SportAdmin blir Peppare

By januari 31, 2020juli 21st, 2021Pressmeddelande
Fysisk aktivitet och bra matvanor gör att vi mår bra. Därför behöver vi tillsammans skapa ett gemensamt engagemang som bidrar till att underlätta för hållbara och hälsosamma vanor hos alla unga. SportAdmin blir en “Peppare” och ställer sig bakom Generation Peps vision att barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Under hösten har vi på olika sätt samarbetat nära med Generation Pep. Vi har kunnat läsa om Generation Peps arbete på Föreningsvän, i vårt magasinoch inte minst fått höra om deras arbete på Meetup i Stockholm. Ett otroligt viktigt arbete med ett mål som är mer aktuellt nu än någonsin. Därför känns det för oss som en självklarhet att ställa oss bakom Generation Pep och bli en del av deras nätverk av Peppare.

Generations Peps mål är att säkerställa att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. I Pep-rapporten 2019 presenterades oroväckande siffror som att endast tre av tio unga kommer upp i den rekomenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Vi är många som på olika sätt behöver kroka arm för att tillsammans vända denna trend – ingen aktör kan ensam ta sig an problemet. Föreningssverige kan bidra en bit på vägen, genom att skapa en idrott som är välkomnande, engagerande och på olika sätt banar väg för långsiktigt goda vanor.

“Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.”

Tillsammans är nyckelordet och därför vill vi vara med och bidra på det sätt som vi kan.

Vi kommer såklart fortsätta vårt arbete med att säkerställa att föreningar ska kunna lägga mindre tid på manuell administration och mer tid på att utveckla den verksamhet som gör så stor och viktig skillnad för barn och unga i idrottssverige.

Men vi vill också sprida Generation Peps vision och initiativ, lyfta fram goda exempel och inspiration på Föreningsvän och i våra magasin.

För att våra barn och unga alltid måste vara i fokus.

Nu utmanar vi alla våra föreningar, lag, grupper och partners att ansluta sig och bli en Peppare.

Nu kör vi!