Skip to main content

Marsuppdateringar

By mars 30, 2020juni 30th, 2021Produktnytt
Mars är över och vi sätter härmed punkt för årets första kvartal. Här kommer en samlad lista på de funktioner och uppdateringar som vi gjort den gångna månaden.

Ny funktionAnvänd LedarAppen och MedlemsAppen inifrån registret

Det finns nu en ny vänstermeny, "Appar", under rubriken Medlemsregister. Menyn syn för alla behörigheter och det innebär att en ledare exempelvis kan rapportera sitt arvode i LedarAppen eller kontrollera en kallelses utseende i MedlemsAppen direkt från registret. Inställningarna för vilka grupper som syns i MedlemsAppen har även flyttat hit.

Ny funktionEkonomisk grupprapport

Rapporten för intäkter och kostnader per grupp är här! Vi hämtar automatiskt in intäkter i form av Medlems- och träningsavgifter och LOK-stöd, samt kostnader i form av arvode. Sen kan ni på egen hand lägga till poster på gruppnivå och se en summering för gruppen.

Ny funktionSe bifogade filer i utskick direkt i MedlemsAppen

Om ni väljer att bifoga en fil i ett utskick så går den bifogade filen nu att öppna direkt från MedlemsAppen.

Ny funktionVisa "Målsman för" på medlemskortet

Ni kan nu välja att visa om det är målsman som är inloggad i MedlemsAppen på medlemskortet. Ni ställer in "Visa målsman för" på inställningarna för medlemskortet.

Ny funktionSe gruppkoppling och samtliga kopplade grupper på medlemskortet

Är man med i flera grupper som är kopplade till samma medlemskort och har bockat för "Visa gruppnamn" på inställningarna för medlemskortet så syns nu samtliga grupper på kortet i appen under en gruppsymbol. Man kan också välja om man vill att gruppkopplingen i gruppen ska synas genom en inställning på kortet.

UppdateringNy version av MedlemsAppen

En ny version av vår MedlemsApp finns nu tillgänglig på App Store och Google Play. Uppdatera appen för att inte gå miste om nya funktioner och uppdateringar!

UppdateringNytt utseende på erbjudanden

Ni kan nu välja att skapa ett erbjudande med QR-kod/Streckkod eller en bild. Beroende på vilket alternativ ni väljer kommer medlemskortets utseende skilja sig lite åt.

UppdateringResultatenhet heter nu Kostnadsställe

Det som tidigare hette "Resultatenhet" i SportAdmin heter nu "Kostnadsställe". Ett kostnadsställe består av en sifferkod och en beskrivning och används i bokföringssyfte.

UppdateringSIE-filen innehåller nu kostnadsställen

I SIE-filen som man kan ta ut från SportAdmin och sedan importera i sitt bokföringssystem finns nu även kostnadsställen med. Det innebär att ni kan separera olika kostnadstyper på samma konto.

UppdateringAllergi/Matval när man lägger upp ny deltagare på bokningssidan

När en ny medlem lägger till sig via bokningsfunktionen finns nu ett nytt fält för "Allergi/Matval" som medlemmen kan fylla i. Informationen återspeglas sedan på medlemmens personkort.