Skip to main content

Har ni ännu inte skickat in er LOK-stödsansökan för våren 2020 är det dags nu!

Sista dag att skicka in sin ansökan är den 25:e augusti och ansökan görs via er IdrottOnline-sida. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara registrerade i SportAdmin senast den 20:e augusti.

GUIDE: så ansöker ni om LOK-stöd →