Skip to main content

En grundplåt i varje idrottsförening är det ekonomiska stödet som staten delar ut. Det kan kännas övermäktigt att navigera bland regler, byråkrati och deadlines, särskilt om du fått din förenings LOK-stödshantering framför dig för första gången. Läs vår guide och bli en expert på några minuter! 

Allmänt om LOK-stödet 

I Sverige finns nästan 20 000 idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet, med totalt strax under 3 miljoner människor anslutna. Som en av Sveriges största folkrörelser, med konstaterat positiv inverkan på samhället, ville Staten hitta ett sätt att uppmuntra den verksamheten. 1999 beslutade Kulturdepartementet att stötta Sveriges föreningsliv genom ett statsbidrag, baserat på en förenings aktiviteter och antalet ledare och deltagare på dessa. Det blev Lokalt Aktivitetstöd, i folkmun LOK-stödet.

Under 2019 sökte cirka hälften av RF-anslutna föreningar, 10 544 styck, LOK-stöd för ett sammanlagt belopp om drygt 534 miljoner kronor. Denna summa berör endast det statliga LOK-stödet och det finns många andra sätt för en för en förening att söka pengar, bland annat det kommunala LOK-stödet som sett till hela landet genererar ungefär dubbelt så mycket stöd till föreningarna, men dessa är inte lagstadgade eller i övrigt reglerade så där kan regelverket skilja sig vitt och brett från kommun till kommun.

Grundförutsättningar

För att kunna söka statligt LOK-stöd måste: 

  • föreningen vara ansluten till Riksidrottsförbundet, det vill säga medlem i ett idrottsförbund. 
  • deltagaren vara mellan 7-25 år (Deltagare med funktionsnedsättning får vara 7 år och upp till hur gammal som helst).
  • minst en ledare vara där och leda. Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt.
  • minst tre medlemmar vara med på aktiviteten. Max 30 medlemmar får räknas med i varje aktivitet. 
  • aktiviteten måste pågå i minst 60 minuter. 

För varje gruppaktivitet med minst en ledare och tre deltagare får föreningen 7 kr per deltagare och 21 kr per ledare. Har du två ledare eller fler får du ett extra ledarstöd om 5 kr. Det minsta du kan få för en aktivitet är då alltså 42 kr (tre deltagare och en ledare) och som mest 236 kr (30 deltagare och minst två ledare). 

Hur du rapporterar LOK-stöd

Föreningen ansöker om LOK-stöd två gånger per år: En gång på våren och en på hösten. RF har delat upp kalenderåret rakt av så det finns en RF-period som sträcker sig från 1 januari till 30 juni och en period från 1 juli till 31 december. 

Två viktiga datum att hålla reda på:

25 februari och 25 augusti. Senast midnatt på dessa datum måste du ha godkänt och skickat in din ansökan.

Föreningens ansökan består av närvarokort, som en förteckning över vilka aktiviteter som föreningen bedrivit under RF-perioden. En godkänd aktivitet måste innehålla: föreningens namn, idrott, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Sammanställningen av närvarorapporteringen är det som blir underlaget för föreningens LOK-stödsansökan. 

Obligatorisk digital närvaroregistrering från 1 juli 2020

Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutade att från och med den 1 juli 2020, alltså RF-perioden 2020 höst, måste alla närvarokort finnas tillgängliga digitalt i Idrottonline. Tidigare hade föreningar möjlighet att endast ange sin sammanställning för att söka LOK-stöd och underlaget (närvarokorten) kunde finnas lokalt hos föreningen, men nu för tiden kommer det inte vara tillräckligt för att söka statligt LOK-stöd. 

LOK-stöd och SportAdmin

Om din förening använder SportAdmin har du kommit en bra bit på vägen om ni närvarorapporterar i SportAdmin. Här finns en integration till Idrottonline där all relevant data för din LOK-stödsansökan skickas över regelbundet. Om ni har integrationen påkopplad finns det ytterligare två datum som ni i föreningen behöver hålla koll på: 

20 februari och 20 augusti (fem dagar innan RF:s datum för sista ansökningsdag). Senast midnatt på dessa datum måste du vara klar med din närvarorapportering i SportAdmin, för att säkerställa att datan hinner skickas över till Idrottonline.

Är du osäker på ifall ni använder SportAdmins integration till Idrottonline eller vill veta mer om funktionen? Läs mer här!