Skip to main content

Under Aktivitetsavgifter finns en ny rapport, indelad i två delar:

Sammanställning: summerad statistik över intäkter från aktivitetsavgifter, antal genomförda aktiviteter med en kopplad aktivitetsavgift, utskickade kallelser med en kopplad avgift och antal kallelser med betalda aktivitetsavgifter. 

Intäkter per aktivitet: informationen från “Sammanställningen” nedbrutet på detalj- och aktivitetsnivå.