Skip to main content

Missar era medlemmar ofta sina grupprekommendationer? Nu går det automatiskt ut en mailnotis när en deltagare får en ny grupprekommendation! Systemet väntar 30 minuter med att skicka ut dessa – så att ni hinner korrigera eventuella stavfel.