Skip to main content

Som en del av SportAdmin Academy har våra nyanställda fått möjlighet att ha en fadderförening. Fadderskapet har haft som syfte att lära känna och ha nära kontakt med en av våra föreningar, sedan har alla själva fått definiera vad just de vill lära dig mer om, få en bättre inblick i eller fördjupa sig i. 

Som en del av SportAdmins Academyprogram fick jag, Johanna, chansen att åka och träffa Caspar Pauckstadt på FC Bellevue. Han har tidigare spelat i Malmö FF:s A-lag och varit tränare i Landskrona BoIS, men idag lägger han all tid på Malmölaget FC Bellevue. 

Caspar har tidigare bott på Bali, och när familjen flyttade hem till Sverige ville sonen Leo fortsätta att spela fotboll. På Bali hade Leo deltagit i “After School football” – ett koncept där klubbar samarbetar med skolan för att ge eleverna möjlighet att spela fotboll direkt efter skolan. Tillsammans med tre klasskamrater började Leo spela fotboll i familjens trädgård för att hålla igång. I samband med detta fick Caspar nys om att det hade anlagts konstgräs på Mellanhedens IP, en fotbollsplan tätt intill Mellanhedsskolan i Malmö. Det blev startskottet för projektet med att starta en ny förening med After School-koncept, och Caspar bildade tillsammans med de andra barnens föräldrar FC Bellevues nya styrelse. 

När laget nådde framgång i Skånecupen publicerades ett reportage i media som fick stor spridning och rätt snart stod barn i kö för att börja träna. Idag har föreningen 350 aktiva medlemmar och har vuxit till att omfatta ett seniorlag för herrar i division 4, pojk-, flick- och juniorlag i åldern 7-18 år samt en fotbollsskola för barn i åldern 5-6 år. 

FC Bellevue kom i kontakt med SportAdmin 2015 när de kände att de behövde en förenklad medlemshantering. För föreningen har SportAdmin underlättat mycket – och framförallt är det kallelser som gjort skillnad. Innan SportAdmin mailade föreningen ut kallelser där medlemmarna var tvungna att svara på mailet, och de fick sedan sammanställa svaren i ett Excel för att ha koll på vilka som kunde närvara.

Tack Caspar för ett trevligt besök ute på Mellanheden!