Skip to main content

Som en del av SportAdmin Academy har våra nyanställda fått möjlighet att ha en fadderförening. Fadderskapet har haft som syfte att lära känna och ha nära kontakt med en av våra föreningar, sedan har alla själva fått definiera vad just de vill lära dig mer om, få en bättre inblick i eller fördjupa sig i. 

Vi, Daniel och Emelie, har valt att göra ett besök hos Malmö Kappsimningsklubb för att lära oss mer om vad deras verksamhet erbjuder och hur de jobbar med SportAdmin. 

Malmö Kappsimningsklubb (MKK) har en vision att vara Sveriges bästa simidrottsklubb. Men hur jobbar de då för att uppnå detta? 

Genom att ha som målsättning att lära alla i Malmö att simma och att ge dem gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet skapar MKK en verksamhet som ger förutsättningar för alla och aktiverar hela 4000 medlemmar om året. Idag är MKK en av Malmös största idrottsföreningar och har verksamhet inom simning och simhopp, från simskola upp till Masters. MKK står aldrig still utan strävar ständigt efter att utveckla deras verksamhet på flera plan.

Vi fick äran att träffa Louise Liljegren som är en eldsjäl och har varit aktiv i simvärlden sedan 1985. Hon har varit allt från tränare till administratör och är nu konsulent i föreningen. Louise är idag en av de på kansliet som jobbar mest med SportAdmin och tycker att systemet är lättarbetat och underlättar hennes vardagliga arbete. Innan SportAdmin innebar ett bokningssläpp på MKK att bemanna upp telefonen och skriva upp alla som ville vara med på utskrivna listor, för att sedan skicka ut fakturor till samtliga och sedan administrera betalningarna. Idag sker bokningsläppet digitalt och deltagarna betalar direkt vid bokning, en automatiserad process som sparat föreningen massor med tid!

Vi vill säga stort tack till MKK och Louise som tog sig tid att ta emot oss och svara på alla våra frågor!