Produktnytt

Exportera SIE-fil från SportAdmin

By 17 oktober, 2019 No Comments
Produktnytt

Exportera SIE-fil från SportAdmin

Ni kan nu ta ut en SIE-fil från SportAdmin som kan importeras i ert externa redovisnings-/bokföringssystem.

SIE är en standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata (verifikat) mellan olika program.

Den SIE-fil som ni kan exportera från SportAdmin innehåller verifikat för varje enskild händelse mellan de datum du väljer att ta ut en fil för – vilket innebär att den kan importeras i ert bokföringssystem för er som bokför enligt inbetalnings-/kontantmetoden.

Här kan du läsa mer om hur du tar ut en SIE-fil från SportAdmin.