Skip to main content

Tilläggsvillkor för Swish

Företagsansvarig: Henrik Lehmann

Organisationsnummer: 556773-0832

1. Bakgrund

1.1 SportAdmin i Skandinavien AB, org. nr 556773-0832 (”SportAdmin”) och ni som idrottsförening eller annan organisation som använder SportAdmins tjänster (“Föreningen”) (var för sig “Part” och tillsammans “Parterna”) har sedan tidigare ingått avtal avseende digitala kommunikationstjänster i form av ett föreningssystem som automatiserar och moderniserar föreningsadministrationen (“Avtal för SportAdmin Kansliservice”).

1.2 Genom ovan nämnda föreningssystem (“Kansliservice”) har Föreningen bland annat tillgång till vissa digitala betalningsmetoder via SportAdmins externa samarbetspartners/leverantörer, exempelvis kortköp, delbetalning och faktura. För att förenkla för Föreningen ytterligare adderas nu, genom dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor för Swish” eller “Dessa allmänna villkor”), även Swish som digital betalningsmetod inom ramen för Kansliservice. Allmänna villkor för Swish ska ses som en integrerad del av Avtal för SportAdmin Kansliservice.

1.3 I enlighet med Avtal för SportAdmin Kansliservice ska Föreningen ingå separat avtal med de samarbetspartners/leverantörer som SportAdmin använder för att erbjuda respektive betalningsmetod. Dessa allmänna villkor förutsätter att ett sådant avtal ingåtts mellan Föreningen och Billmate eller annan aktuell leverantör av Swish. Dessa allmänna villkors giltighet förutsätter också att Avtal för SportAdmin Kansliservice är gällande mellan Parterna.

2. SportAdmins åtagande

I administrationsavgiften ingår:

I. Tillgång till betalmetoden Swish i Kansliservice, enligt villkor i Allmänna villkor för Swish, Avtal för SportAdmin Kansliservice, avtal mellan Föreningen och samarbetspartnern/leverantören och övriga gällande villkor och

II. Support för Swish, som en del av Kansliservice.

3. Pris

Administrationsavgiften för betalning via Swish följer den standardmodell som Parterna överenskommit i Avtal för SportAdmin Kansliservice, det vill säga medlems- eller föreningsfinansierad administrationsavgift motsvarande 9-59 kr (inkl. moms) beroende på transaktionsbeloppet, eller föreningsfinansierad administrationsavgift motsvarande avtalad procentsats.

4. Villkorens giltighetstid

Dessa Allmänna villkor gäller tills Avtal för SportAdmin Kansliservice upphör att gälla, tills Föreningens avtal med samarbetspartnern/leverantören av Swish av något anledning upphör att gälla eller tills Föreningen hör av sig till SportAdmin och önskar att ta bort Swish som betalningsmetod.