Skip to main content

Organisationer, Medlemskort och Erbjudanden har fått nytt utseende, och några nya funktioner finns nu att tillgå. De Organisationer, Medlemskort och Erbjudanden ni har lagt upp sedan tidigare kommer att följa med i uppdateringen och allt kommer att fungera som vanligt.

Nya funktioner:

Mallar för medlemskort

När ni skapar medlemskort utgår ni numera från en mall. Ni kan ha flera mallar med olika utseenden, exempelvis om ni har flera sektioner i föreningen eller vill ha ett kort som skiljer sig för era ledare. Mallen är sedan det ni utgår ifrån när ni skapar ett medlemskort.
Det utseende ni har just nu är sparat som “Standardmall”. Självklart kan ni ändra den mallen om ni önskar ett annat utseende. 

Flera medlemskort

Ni kan nu skapa flera medlemskort, och koppla till olika grupper!
Precis som tidigare utgår är utgångspunkten att när medlemmen betalt en medlemsavgift får den sitt medlemskort. Ligger medlemmen i flera grupper som är kopplade till olika medlemskort kommer medlemmen nu få flera kort i appen. Alltså kan ni skapa ett kort som är specifikt för ledare, en speciell sektion eller något annat som passar er förening.

Välj vilka grupper som ska se vilket medlemskort

Tidigare har ni haft ett kort som synts för alla som betalt sin medlemsavgift i en specifik period. Nu kan ni välja vilket kort som en specifik grupp ska se. 

Erbjudanden kopplade till organisation

Vi kopplar nu ihop erbjudande och organisationer. När ni skapar ett erbjudande är det kopplat till en organisation i Organisationsregistret, vilket innebär att möjligheterna att koppla ihop erbjudanden och följa upp dem blir lättare.

Välj vilka grupper som ska se erbjudandet

Precis som med medlemskorten kan ni nu rikta ett erbjudande till en specifik grupp. Det skapar mer relevanta erbjudanden och större möjligheter för er att arbeta med sponsorer.