Skip to main content

”Förra året var det närmare 100 000 som vi inte fick in i deltagar- och medlemsavgifter. Nu är det bara någon tusenlapp som det diffar på.”

– Robert Isaksson, Kansliansvarig Piteå IF Fotbollsförening

Med omkring 1100 medlemmar bedriver Piteå IF Fotbollsförening en av Norrbottens absolut största ungdomsverksamheter på fotbollssidan. I takt med att klubben fortsatte expandera fick de dock allt svårare att driva in medlemsavgifterna.

Bara under 2018 summerade Piteå IFs uteblivna intäkter från medlems- och deltagaravgifter till närmare 100 000 kr – en siffra som endast ett halvår senare hade reducerats till omkring en tusenlapp.

Tidigare fick kansliet gå in på sitt bankkonto dagligen för att säkerställa så att alla medlemsavgifter som nått förfallodatum var betalda. Sedan fick de manuellt lägga in dem i sitt privata system för att, allt som oftast, slutligen ringa och jaga de som inte betalat in.

Men nu hanteras istället alla betalningar via automatiserade aviseringar via SportAdmins Kansliservice, och nästintill samtliga medlemmar betalar sina avgifter i tid.

”Nu behöver jag aldrig ens gå in på bankkontot, och det är helt suveränt”, säger Robert Isaksson, kansliansvarig.

Effektivare fördelning av resurser

Kansliservice har underlättat mycket för Piteå IFs dagliga arbete – framförallt för Robert. Mycket manuellt arbete som tidigare gått åt att driva in betalningar kan nu läggas på annat, och resurser kan omfördelas på ett mer effektivt sätt.

Föreningens sommarskola med nästintill 200 anmälda, som tidigare inneburit en stor mängd administrativt arbete, är bara ett exempel på var Piteå IF tack vare Kansliservice kunnat bli mer effektiva i sitt arbete.

Nöjda medlemmar

Då Piteå IF varit noga med att informera sina medlemmar om vad det nya systemet innebär, varför de använder sig av det och hur det underlättar för kansliet såväl som medlemmarna själva, har allt mottagits väldigt bra av föreningen i stort. De upplever även att det har blivit tydligare för medlemmarna hur viktiga medlemsavgifterna är för föreningens verksamhet, och att det är de själva som i slutändan får ta del av vad de betalat in.

”Det märks att det finns en stor vana av att arbeta mot föreningar hos SportAdmin, och att man därför har ett stort tålamod med eventuella problem som kan dyka upp”, menar Robert.

Digitala medlemskort

Piteå IF använder sig också av det digitala medlemskortet – och enligt de själva har responsen från medlemmarna hittills varit fantastiskt.

”Jag tror verkligen att det här med digitala medlemskort är framtiden, och i längden kommer det inte att vara hållbart att administrera fysiska pappersmedlemskort. Den inbyggda erbjudandefunktionen kommer även att vara avgörande för framtida sponsorskap”, abslutar Robert.

Utmaningar

  • Uteblivna medlemsintäkter
  • Mycket administrativt arbete för att hantera och få in betalningar

Resultat

  • Bättre likviditet och ökade intäkter
  • Effektivare fördelning av resurser