Skip to main content

Hon var en av dem som alltid låtsades glömma kläder till idrotten för att hon inte ville vara med. Idag jobbar och forskar hon om motivationspsykologi kopplat till idrott och vill väldigt gärna förmedla sin kunskap. Vi har pratat med Karin Weman om allt från vad som fick henne att göra en helomvändning till hur man arbetar med motivation i sitt eget lag.

Vad fick dig att fastna för att jobba med motivation?

Som 20-åring råkade jag ut för en trafikolycka som förändrade mitt liv ur många aspekter. Mina skador var så allvarliga att jag var sjukskriven länge och behövde anpassa min vardag till ett liv jag inte var van vid. Jag har mycket att tacka min sjukgymnast som gav mig en remiss på friskvård. Tack vare specialanpassad gympa hos Friskis&Svettis kunde jag hantera min smärta och mina skador, något som ledde till att jag började förstå vad träning faktiskt kan göra med en. För min del var det boten, både fysiskt och själsligt, och när jag började fundera på vad som egentligen hände kom jag fram till att det här är kunskap jag vill ska nå ut till de som behöver den som mest.

Såhär definierar Karin motivation
De vetenskapliga definitionerna jag använder mig av handlar om att motivation är ansträngningsriktning och intensitet. Med andra ord är det vad du väljer att göra eller inte göra och hur mycket du ägnar dig åt detta.

Det som i grunden påverkar motivationen mest är maktstrukturen och motivationsklimatet, och om det är optimalt stimuleras den bästa formen av motivation: den inre, självbestämmande, motivationen som handlar om lust, glädje, nyfikenhet, utmaningar och intresse. Forskning visar att det finns tre viktiga saker för hållbar motivation:

  1. Autonomi – Att människor känner att de kan vara med att påverka eller bidra till lösningar på ett frivilligt plan. Helst ska det också vara roligt eller utmanande.
  2. Kompetens – Att människor har goda förutsättningar med stegvis instruktioner, tips och en känsla av att man klarar det.
  3. Tillhörighet – En känsla av att man är värdefull, trivsel i gruppen och att det finns utrymme för att göra fel.

Vem kan jobba med motivation hos personerna i ett lag?

Jag tror att det är sällan man befinner sig i föreningsverksamhet utan någon form av motivation. Samtidigt har tränaren ett ansvar att skapa ett motivationsstimulerande klimat genom att uppmärksamma hur barn känner. Att kunna förklara varför vissa regler finns och varför man gör olika saker även om det för barnet upplevs som tråkigt gör att det blir enklare att genomföra det. Om man genom det maximerar känslan av att utvecklingen som är roligare än resultatet kan man komma väldigt långt.

Hur skiljer man motivation från “tomma ord”?

Både motivation och avsaknad av motivation är konkret. Idag definierar vi inte motivation som mycket eller lite utan snarare att man gör det av fel orsaker. Att man tappar lusten eller engagemanget beror snarare på att man går ut för hårt, gör det med fel syfte eller inte är realistisk i hur man ska hantera förändringen i förhållande till andra saker man ska prioritera. Med andra ord handlar det inte om att motivationen inte finns, utan snarare att den inte drivs av saker man tycker är roligt eller meningsfullt.

Kan motivation bli farligt?

När motivation leder till destruktiva beteenden (exempelvis överträning och träningsberoende som kan leda till skador) och drivs av kravfyllda måsten, yttre jämförelser eller skam och skuldkänslor har det gått för långt. Då känner man sig tvingad att endast undvika konsekvenser eller uppnå resultat och det kan få negativa effekter både psykiskt och fysiskt. 

Såhär motiverar Karin sig själv till träning
Jag tycker inte alltid att själva träningen är det roligaste, men jag tycker det är kul att se resultat och drivs av den sköna känslan som man får efter träning. För mig är det jobbigaste att ta sig till träningen, men när jag väl är där blir det ofta mer än vad jag planerat. Det gäller att vinna argumentationen med mig själv helt enkelt.

Fortsättning på intervjun med Karin följer i nästa artikel. Där hittar du bland annat spännande läsning om hur du motiverar dina ungdomar att stanna i föreningslivet och trivas i ditt lag.