Skip to main content

I LedarAppen finns nu “Min profil” där ledaren på egen hand kan redigera sina uppgifter.

Min profil hittar du här:

  1. Gå in i SportAdmins LedarApp
  2. Tryck på “Mer”
  3. Tryck på ditt namn under “Min profil”

Genom att klicka på redigeringspennan uppe till höger kan ledaren nu på egen hand redigera kontaktinformation och kontouppgifter. Ändringarna ledaren gör på sina kontaktuppgifter kommer att synas på personkortet och ändringarna av kontonummer kommer att slå igenom i arvodeshanteringen.

Det innebär att ledaren nu, när det är dags att betala ut arvode för perioden, enkelt kan se över så att sitt konto- och clearingnummer stämmer och därmed säkra att arvodet blir utbetalt rätt.

För er som förening innebär det en säkrare kommunikation och mindre administrativt arbete – precis som det ska vara.