Skip to main content

Enklare och tydligare översikt på Arvodeshanteringen i LedarAppen.

Tidrapporteringen i LedarAppen har fått ett nytt utseende. Tydligare än någonsin med färger beroende på aktivitetstyp – träning, tävling eller övrigt – och möjlighet att filtrera på grupp. Allt för att göra arvodesrapportering enklare, smidigare och bättre.

Även detaljsidan, vyn du får upp när du klickar på en arvodesaktivitet, ser annorlunda ut. Det är nu betydligt enklare att se hur man ändrar tid och arvodesroll – något som gör att rapporteringen går snabbare och alltid blir rätt.

Se utbetalningar i LedarAppen

I Tidrapporteringen har det nu tillkommit en ny flik: Utbetalningar. Där samlas samtliga gånger en huvudadministratör tryckt “Utbetalt” i systemet under vald period. Överst syns en summa av allt som blivit utbetalt, och i listan nedanför samlas utbetalningar per dag. Alltså samlas allt som markerats som utbetalt samma dag under en post – för att skapa tydlighet och klarhet i listan.

Arvodeshantering i LedarAppen är en del av Kansliservice. Läs mer om Kansliservice eller boka en demo.