Skip to main content

Gustav Plantin än endast 22 år gammal men har redan spenderat fyra år i styrelsen för fotbollsföreningen Staffanstorp United. År 2018 mottog han stipendiet Kompassrosen för att han ”med värdebaserat ledarskap har vänt motsättningar till tolerans och samarbete och bidragit till ett bättre samhälle med fotbollen som verktyg”. Med honom har vi pratat om vad ledarskap innebär, hur man arrangerar styrelsearbete och hur man kan skapa förändring – på riktigt.

Gustav Plantin är uppvuxen i Staffanstorp och spenderade i princip hela sin fotbollskarriär i Staffanstorps GIF. Likt många andra tonåringar bestämde han sig för att lägga fotbollsskorna på hyllan vid 18 års ålder, men engagemanget tog då en oväntad vändning in i styrelsen.

– Samtidigt som jag hade bestämt mig för att sluta med fotbollen nämnde en styrelsemedlem att de behövde få in lite ungdomar i styrelsen. Påpassligt nog var det årsmöte två veckor senare och det visade sig att de hade en ledig plats i styrelsen. Så hon frågade om inte jag ville börja engagera mig. Därifrån växte det engagemanget.

Sedan dess har mycket hänt i föreningen. Mest uppmärksammat har sammanslagningen av de två rivaliserande klubbarna i kommunen, Staffanstorp GIF och Kyrkheddinge IF, fått. Det var en fråga som Gustav brann för.

Min ingång i fotbollen har alltid varit det sociala perspektivet och jag vill arbeta med fotbollen som en samhällsrörelse.

– Man kunde väldigt tydligt se de splittringar som fanns mellan de två föreningarna. Det var så tydligt att en väg gick genom stan delade upp staden i två delar – på den ena sidan spelade man i Staffanstorp GIF och på den andra sidan spelade man i Kyrkheddinge IF. Det var rätt bisarrt. Rivaliteten var så stark att många barn inte ville gå till skolan dagen efter en förlust. En sammanslagningen av föreningarna var det som jag engagerade mig mycket för. Min ingång i fotbollen har alltid varit det sociala perspektivet och jag vill arbeta med fotbollen som en samhällsrörelse.

Efter tre historiska nedröstningar av förslaget att slå samman föreningarna lyckades man den fjärde gången få till en majoritet som röstade för. Gustav blev därefter ordförande för den nybildade föreningen, Staffanstorp United. Föreningen drivs av ett tydligt mål att göra fotbollen till mer än fotboll.

– I vårt styrelsearbetet försöker vi bredda våra vyer. Vi försöker alltid se utanför fotbollens gränser och ta ett aktivt samhällsansvar. Bland annat har vi startat “Fotboll för alla” – fotboll för barn med funktionsvariationer – för att bredda gemenskapen. Vi driver även två välgörenhetssamarbeten i Afrika. Dit skänker vi allt överblivet material till en skola och ett fotbollslag.

Att vara ordförande för en styrelse innebär att man är ansvarig för att samordna styrelsens arbete – en uppgift som inte alltid är helt lätt.

Hur gör ni för att skapa ett bra och fungerande styrelsearbete?
– Det handlar mycket om att väcka andras entusiasm. Det unika med ett ideellt arbete är att där nästan aldrig finns ett arbetsgivaransvar – då får man jobba mycket med att försöka entusiasmera folk. Det har jag försökt jobba mycket med. Sen har vi faktiskt rätt bra sammansvetsning. Vi är tre ungdomar som är under 22 år i styrelsen, vilket jag tror är helt unikt för en fotbollsklubb i vår storlek. Det tror jag är viktigt, att ha en variation i människorna som sitter i styrelsen. Jag brukar tänka att jag vill arbeta med personer är väldigt olika mig, så kompletterar man varandra bra. Man får aldrig bli naiv, utan det är viktigt att man får in andra perspektiv som utmanar en själv.

Gustav tror att unga krafter har mycket att bidra med till idrottssverige och han menar att det är viktigt att fånga upp unga som planerar sluta och engagera dem i någon annan del av verksamheten.

Fotbollen har ett enormt underskott av just ungdomar på ledande positioner, vilket är märkligt med tanke på att det är en enorm ungdomsrörelse.

– Fotbollen tenderar att vara väldigt konservativ, homogen och maskulin. Därför tror jag man aktivt måste bryta det genom att få in andra perspektiv och yngre krafter. Fotbollen har ett enormt underskott av just ungdomar på ledande positioner, vilket är märkligt med tanke på att det är en enorm ungdomsrörelse. Generellt sett är det så att om man ger ungdomar ansvar så är väldigt många ungdomar duktiga på att ta det också. Det handlar mycket om att våga.

Att entusiasmera är en av Gustavs starka sidor och han menar att det är en viktig egenskap att ha i en ledarroll. Han menar även att vara ordförande kräver att man är diplomatisk och tolerant.

– Jag tror det är det viktigaste i en ledarroll. Man måste kunna lyssna på de som står väldigt långt i från en själv i värderingar eller åsikter. Man måste lyssna, vara diplomatiskt och sedan driva arbetet framåt därifrån. Jag försöker alltid att se saker och ting från två olika håll. Det behövs om man ska samordna en förening med 150 ledare och 1400 föräldrar.

Trots att Gustav känner sig trygg i sin ledarroll har han även stött på en del hinder. Till en början valde han att inte nämna sin unga ålder för att han trodde att det inte skulle vara till hans fördel.

Förändring är alltid jobbigt för vissa människor – så är det alltid när förändringens friska vindar blåser.

– Förändring är alltid jobbigt för vissa människor – så är det alltid när förändringens friska vindar blåser. Då gäller det att sätta sig ner och lyssna och vara tolerant och på så sätt försöka övertyga. Det finns många små saker som jag har velat göra i vår förening som man inte varit mogen för. Vissa saker tar tid, och det får det göra. Men har man drivet och är engagerad så brukar det mesta gå igenom tillslut.

Trots att styrelsearbetet ibland kan vara tufft är det ett enormt givande arbete.

Vad tycker du är det absolut bästa med styrelsearbete?
– Det är att man får möjligheten att påverka många människor. Så har det i alla fall varit för min del. Från att man tar ett beslut kan man väldigt snabbt se resultat. Laget “Fotboll för alla” som vi startade för två år sedan var två ungdomar den första terminen. Idag är det det största laget i sitt slag med 40 ungdomar. Det är en förändring som är superkul att se! Så i en styrelse finns det stora möjligheter att påverka och att se resultat.

Känner du till en ung ledare vars engagemang bör uppmärksammas? Tveka inte att höra av dig till oss!