Skip to main content

Idag är vi många som oroar oss för barn och ungas fysiska hälsa. Skärmtid, stillasittande och godsaker konkurrerar sakta men säkert ut idrott och aktiviteter. Trenden måste stoppas omgående. Generation Pep är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att skapa engagemang och sprida information om barn och ungdomars fysiska hälsa. Vi har pratat med Mattias Svenson, projektledare på Generation Pep, om hur föreningssverige kan bidra till att stoppa trenden och hur vi gemensamt kan skapa hållbara vanor.

Generation Pep startades på initiativ av Kronprinsessparet med målet att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, fler hälsosamma matvanor och mer jämlik hälsa för barn. De försöker involvera krafter, från olika delar av samhället, som vill engagera sig i deras frågor.

– Idag jobbar vi på tre sätt parallellt kan man säga. Dels jobbar vi med olika typer av kampanjer och projekt för att se till att våra frågor lyfts på agendan och får mer fokus i samhällsdebatten. Vidare arbetar vi med specifika initiativ där vi riktar in skärpan mot ett specifikt område som vi vill förändra. Slutligen jobbar vi även med vårt nätverk av Peppare, säger Mattias Svenson, projektledare på Generation Pep.

“Peppare” är ett begrepp för alla som delar organisationens vision och som vill bidra till förändring. Det kan vara allt från myndigheter, fastighetsbolag, privata eldsjälar och inte minst föreningar. Föreningar har stor möjlighet att skapa välbehövlig förändring kring barn och ungas hälsa.

– Om man tittar på problematiken med barns fysiska hälsa så är det ett för stort problem för att en enskild aktör ska kunna hantera det själv. Vi tror att alla som på ett eller annat sätt når ut till barn och unga i sin verksamhet behöver hjälpas åt och samlas kring de här frågorna. Där är förstås idrottsföreningar extremt viktiga, just för att de når ut brett till barn och unga och har en verksamhet som kan inspirera och motivera till hälsosamma levnadsval.

Om man tittar på problematiken med barns fysiska hälsa så är det ett för stort problem för att en enskild aktör ska kunna hantera det själv.

Trenden idag visar tydligt att ju äldre barnen blir, desto mindre föreningsaktiva blir de. En av idrottens största utmaningar är således att arbeta med bredden och skapa möjligheter för unga att idrotta längre.

– Men det är även viktigt att försöka nå de barn som vanligtvis är svårast att nå. Vi tror att ett bra sätt att göra detta är genom att hitta en bra samverkansmodell så att organisationer kan hjälpas åt. Ett bra exempel är Cityidrott i Landskrona. Det är ett samarbete mellan Skåneidrotten, en union av idrottsföreningar, kommunen, lokala näringslivet och skolan. De har hittat en modell där man kan erbjuda barnen flera prova-på-idrotter efter skoltid. Det är ett sätt att närma sig barn som, traditionellt sett, har svårare att komma i kontakt med föreningslivet.

Men det är inte bara verksamheten som kan ses över. Som förening kan man även se över den miljö som barnen befinner sig i. Ett bra ställe att börja se över är matchens kiosk eller idrottshallens cafeteria.

– Om vi ska få våra barn och unga att bli nyfikna på bättre matvanor så måste vi också se över hur det ser ut i områden där barn och unga tränar och tävlar idag. Då måste vi erbjuda bättre alternativ och underlätta att göra hälsosamma val. Tittar man på hur det ser ut på många ställen idag så är det väldigt naturligt inslag att det finns läsk och godis, vilket förstås påverkar barnens val.

I mångt och mycket handlar det alltså om att underlätta för de unga att göra goda val. Ordspråket “Barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör” passar väl in i sammanhanget och det är av största vikt att vuxna förebilder även ser över sina egna vanor. Ytterligare saker som inte får glömmas är självfallet kommunikation.

– Vi försöker att arbeta med att inte koppla fysisk aktivitet till presentation, utan snarare koppla det till rörelseglädje. Vi försöker ha ett inspirerande tilltal så att vi snarare skapar nyfikenhet och inspiration. Omvänt försöker vi undvika pekpinnar och skuldbeläggning. Det tror vi är en viktig del av arbetet.

Föreningar gör redan idag ett viktigt arbete som främjar hälsa för många barn landet över – men det finns mer att göra. De absolut viktigaste för att nå förändring är att slå armkrok med andra krafter som kan ta rörelsen till nästa nivå.

– Det är otroligt viktigt för oss att få med oss det engagemang som redan finns och knyta samman det. Det kommer ge rörelsen en identitet så att man verkligen känner att man är del av något större. Att förskjuta normer blir viktigt för att få till den här förändringen och det kan vi göra tillsammans.

Att bli Peppare
Som Peppare blir man en del av Generation Peps pepparnätverk, vilket innebär att man blir inbjuden till nätverksträffar och forum, får ta del av nyhetsbrev och faktablad och bildar en gemenskap med andra organisationer som arbetar med samma frågor. Vill er förening bli en Peppare? Gå in och anmäl er här!