Skip to main content

Idag stoltserar Sverige med ett föreningsliv i världsklass. Varje dag driver flera tusen föreningar en verksamhet som inte bara skapar nyttig aktivitet utan även bidrar med samhällsnytta på många plan. Men hur kommer detta fantastiska föreningsliv se ut i framtiden? Det var en fråga som vi ville få svar på. För att få svar riktade vi oss till experter – personer som varje dag andas och lever föreningsliv – med frågan ”Hur ser det svenska föreningslivet ut om 5-10 år?”. Deras svar var varierade, nytänkande och spännande och resultatet hittar ni här!

”Idag ser vi att föreningslivet möter utmaningar, men jag vill vara optimist! Jag tror att spontanidrotten kommer att öka och att det i sin tur kommer vara positivt för föreningslivet, eftersom det är en ingång till idrotten. Kanske kommer vi se något mindre antal föreningar men jag tror inte det är någon föreningsdöd vi pratar om.”

– Henric Byström, Varumärkes-/Kommunikationsansvarig  Fritidsbanken

”Om jag fick bestämma då skulle jag säg att svenskt föreningsliv har kommit mycket längre i att bli mer modern. Jag ser ny teknik som en naturlig del i utbildning framför allt. Hela strukturen i svenskt föreningsliv har inte utvecklats i takt med samhället. Men jag tror att när man börjar modernisera, om det handlar om sociala medier eller ny teknik, och förenklar hela strukturen tror jag också att fler unga kommer bli aktiva. Vi ser idag att det är färre ungdomar som vill engagera sig i föreningslivet och det kan bero på gamla strukturer som lever kvar. Kan vi ändra de strukturerna och ändra sättet att mötas på tror jag vi kan komma närmre varandra och hjälpa varandra att utvecklas.”

– Shanga Aziz, Grundare av Locker Room Talk

”Jag hoppas att vi kommer ha ett föreningsliv där fler barn är aktiva längre och att vi jobbar med breddidrott som ett komplement till elitsatsning. Sen hoppas jag också att idrottsrörelsen har blivit ännu bredare så man når  ännu fler barn. Och framför allt att vi ser mindre skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.”

– Mattias Svenson, Projektledare Generation Pep