Skip to main content

År 2020 blir Barnkonventionen en egen lag i Sverige. Trots det har både vuxna och barn svårt att sätta fingret på exakt vad Barnkonventionen faktiskt är. Därför har Röda Korsets Ungdomsförbund startat satsningen “Medspelare” – en satsning vars syfte är att utbilda barn om deras rättigheter.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättig­heter, Barn­konven­tionen, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer, med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar, med fyra grundprinciper, som ska tas hänsyn till när det gäller frågor om barn.

– Idrotten är en jätteviktig arena för oss eftersom 9 av 10 barn i Sverige någon gång är aktiva inom idrotten. Vi vet att idrottsrörelsen har en fantastisk möjlighet att sprida information om de mänskliga rättigheterna, men ofta stannar informationen vid teori – rättigheterna fastnar lätt vid snygga ord i styrdokument och policys.

Så säger Isabel Expósito, en av de drivande bakom satsningen. För fyra år sedan började hon fundera över hur Röda Korsets Ungdomsförbund kunde hjälpa föreningar att översätta Barnkonventionen från teori till praktik. Resultatet landade i satsningen “Medspelare”.

Projektet startades som ett arvsfondsprojekt i samarbete med Göteborgs fotbollsförbund och Västergötlands fotbollsförbund och har främst verkat på västkusten men börjar allt mer övergå till en nationell verksamhet.

– Det går helt enkelt ut på att våra utbildare åker ut till föreningar över hela Sverige och tar över en träning. Under denna träning pratar vi med barnen om Barnkonventionen. Vi besöker både lagidrotter och individuella idrotter och riktar in oss på barn mellan 6-17 år, dvs den ålder som man, per definition, är barn enligt Barnkonventionen.

Passet inleds med en genomgång av Barnkonventionens fyra huvudprinciper: allas lika värde, barnens bästa, rätten till utveckling och rätten till delaktighet. Därefter får barnen sätta ord på hur just deras träningsgrupp ska genomföra detta i praktiken.

Barn gör ofta det här så enkelt och genialt, medan vi vuxna ofta krånglar till det.

– En grupp kom med idén att laget skulle köpa in en maskot med en lagtröja som hela laget, och alla nya deltagare, skulle få signera – just för att alla skulle kunna känna sig som en del av gruppen. De barnen var inte mer än sex år. Barn gör ofta det här så enkelt och genialt, medan vi vuxna ofta krånglar till det.

Passet hålls på plats hos föreningen, där barnen känner sig trygga.

– Vi trycker väldigt mycket på att Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden – i skolan, hemma, och även här på barnens idrottsplats. Därför är det viktigt för oss att vi kommer ut på plats. Vi har kört workshopen i omklädningsrum, på fotbollsplaner, i klubbhus osv – någonstans där det funkar helt enkelt.

Sverige var en av de första länderna som ratificerade Barnkonventionen 1990. Trots att det snart gått 30 år sedan dess är det många barn som inte känner till sina rättigheter överhuvudtaget.

– När vi frågar barnen om vad de vet om Barnkonventionen, är svaren väldigt olika. Många av barnen pratar om Barnkonventionen som om den bara gäller barn i någon utsatt del av världen på andra sidan jordklotet – det är som att de inte gäller dem själva. Så när vi börjar koppla det till att det gäller på innebandyträningen, eller skidträningen uppstå ofta ett häftigt “aha”-ögonblick där barnen inser att det här gäller deras vardag, att de har rätt att påverka och att de har rätt att utvecklas i sin takt. Därför är det så viktigt att prata mänskliga rättigheter utifrån där barn är och där de verkar.

Vad Sverige får mest kritik för gällande Barnkonventionen idag, är rätten till delaktighet. I många fall bedrivs verksamhet för barn, utan att barnen blir tillfrågade om vad de tycker om den. Därför är det viktigt att väcka denna fråga direkt hos barnen.

Vi tror att barn och unga faktiskt vet bäst om hur det är att vara barn och ung idag och vi vill stärka dem i det.

– Vi tror att barn och unga faktiskt vet bäst om hur det är att vara barn och ung idag och vi vill stärka dem i det. Det finns en hel del liknande satsningar som vänder sig till tränare och styrelsen. Det är jättebra, men vår verksamhet är ett komplement till det.

Ytterligare en viktig anledning till att väcka denna kunskap hos barnen är för att ge dem verktyg att stötta varandra.

– När barn och unga mår dåligt eller är utsatta för någonting så är det oftast inte en vuxen man vänder sig till, utan man vänder sig till en kompis eller jämnårig. Om barnen i ens närhet känner till sina rättigheter de ge direkt stöd till varandra och göra något åt problemet tillsammans. Så det är en väldigt viktigt målgrupp att vända sig direkt till, säger Isabel och fortsätter:

– Ibland får jag höra tränare som säger “Wow, det här är första gången som jag verkligen lyssnade på barnen på det här sättet. Vad kloka de är!”. Det är helt förståeligt, för det är lätt att man bara kör på med sin vardagliga verksamhet. Men dagens barn har helt andra förutsättningar än vad min generation hade. De är mer vana att söka information och uttrycka sig och det måste vi hänga med på.

Fotograf: Sandra Sjunnesson