Skip to main content

Cityidrott – en samverkansmodell för hållbar idrott

By juni 15, 2019juni 30th, 2021Föreningsvän

En av de tydligaste trenderna i dagens idrottsvärld är att barn och unga slutar idrotta allt för tidigt. Idrottssverige är i behov av nya modeller, nya metoder och inte minst samverkan. En organisation som försöker ta sig an och råda bot på problemet är Cityidrott i Landskrona. Cityidrott är ett projekt som, förutsättningslöst, låter barn från hela kommunen testa olika sporter direkt efter skoltid, i hopp om att det ska väcka ett ökat intresse för föreningslivet.

– Cityidrott har funnits i 10 års tid och grunden i vårt arbete är att vara en brygga mellan skollivet och föreningslivet. Syftet är att vi ska ta en koordinerande roll och bjuda in olika föreningar till att hålla rena idrottspass efter skoltid, men vi håller även egna pass i en del idrotter som inte finns i Landskrona. Idag finns vi på 21 skolor runt om i Landskrona och vi ska även, tillsammans med ICA Stiftelsen, testa vår modell i Svalöv. Att bli medlem kostar 50 kr och då ingår allting – alla aktiviteter, sommarkollo, utflykter och dessutom en tröja som symboliserar Cityidrotts värderingar, säger Marcus Hansson som till vardags arbetar på Cityidrott.

Grundkonceptet har varit sig likt sedan starten och målet är att på ett positivt sätt bidra till barn och ungdomars hälsa. En del anpassningar har under årens gång tillkommit, för att nå så många barn som möjligt.

– Utöver de rena idrotterna har vi ett koncept vi kallar “Lek och spring”, som baseras på lekar för att bygga upp motorik, koordination osv. Men vi har även en del digitala lösningar för att aktivera fler barn. Exempelvis har vi under decembermånad en snapchatkalender som går ut på att barnen får olika ledtrådar för att hitta till olika platser. Vissa barn är väldigt digitala och då måste man försöka möta dem på ett hälsosamt sätt via deras egen hemmaplan.

Organisationens arbete kommer med många goda värden och effekter. Det viktigaste värdet är vad organisationen står för.

Hos oss behöver du inte vara bäst eller prestera något rent idrottsligt, utan du får komma hit och göra precis vad du vill, på dina egna villkor

– Hos oss behöver du inte vara bäst eller prestera något rent idrottsligt, utan du får komma hit och göra precis vad du vill, på dina egna villkor. Prestigelösheten är superviktig. Så länge man sköter sig och visar respekt, så är det helt öppet att komma och prova på det som du kanske inte kan testa i en idrottsförening, för att kunskapsnivån hos de som utövar idrotten är för hög. Tittar man på ålderskategorin 10-12 år så tror jag Cityidrott är superviktigt för om dessa barn vill börja i en idrottsförening så ligger de ofta så pass mycket efter, att det är svårt för dem att hitta ett lag att börja spela i.

Det mest unika med verksamheten är att det görs som ett samarbete mellan flera olika parter – både skolan, kommunen, näringslivet och föreningarna är involverade i verksamheten. Cityidrott fungerar som ett varumärke vars roll är att koordinera de olika parterna.

– Rent konkret fungerar samarbetet som så att kommunen finansierar stora delar av verksamheten. I gengäld hjälper vi kommunen att arrangera vissa evenemang, t.ex invigningar, barnens dag, sommarlovsprogram osv. När det kommer till samarbete med näringslivet så försöker vi välja ut företag som brinner för det vi gör och som har ett genuint intresse av att få ungdomar och barn att bli mer aktiva. Sen är såklart skolorna och föreningslivet viktiga samarbetspartners för att få den vardagliga verksamheten att gå ihop.

Responsen från deltagande föreningar har varit god och det finns dessutom goda indikationer på att projektet lett till ett ökat deltagande hos föreningarna.  

Vi ser tydligt att de föreningar som går in i samarbetet med en god inställning och skickar dit duktiga ledare får ett riktigt uppsving i sina medlemsantal

– Vi ser tydligt att de föreningar som går in i samarbetet med en god inställning och skickar dit duktiga ledare får ett riktigt uppsving i sina medlemsantal. Ett klockrent exempel är vårt samarbete med bouleföreningen i Landskrona. När vi inledde samarbetet hade de ingen ungdomsverksamhet alls och idag är de en av Sveriges största ungdomsföreningar i boule, säger Marcus och fortsätter:

– En del föreningar har varit lite oroliga för att barnen endast ska delta i våra aktiviteter och inte engagera sig i föreningen. Så är det i vissa fall, men det är ganska tydligt att det är barn som är så pass långt från idrottslivet att de inte hade varit med i föreningen oavsett – Cityidrott är i princip det enda de gör. I övrigt är samarbetet väldigt bra för föreningens målgrupp och precis som med kommunen så hjälper vi dem gärna med olika evenemang så att alla parter får ut något av arbetet.

En viktig del av organisationens vardagliga arbete är att ordna finansiering. Målet är att ekonomi inte ska sätta stopp för att barnen ska kunna delta i olika idrotter eller upplevelser – det ska räcka att betala 50 kr i medlemskap. Med det sagt blir diverse stipendier viktiga för organisationens överlevnad.

– Nu senast fick vi ett stipendium av Sparbanksstiftelsen för att kunna bedriva läger. De pengarna är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva lägerna, som är en central del av vår verksamhet. Vi har aktiviteter varje dag, i varje område av Landskrona. Därför är det vanligt att barnen endast går på aktiviteterna i sitt eget område, men hela tanken med Cityidrott är att man ska träffa barn och ungdomar som man kanske annars inte träffar. Just lov- och lägerverksamheterna är våra starka verktyg för just det här. I och med att lägerna är gratis är det ett perfekt sätt att blanda alla olika typer av barn.

Framöver finns det stora planer på att utveckla verksamheten.

– Om man tittar på kort sikt så är det sommarlovet som vi håller på att förbereda inför. På lång sikt önskar vi kunna flytta modellen till fler ställen i Sverige. Vi hoppas att vi nu, tillsammans med ICA Stiftelsen, får god respons i Svalöv och att det slår bra ut även där, så att vi kan ta fram en arbetsmodell som blir lätt att sprida.