Skip to main content

Vårt första SportAdmin Meetup är nu avklarat! Under en hel kväll inspirerades vi av tre föreläsningar som alla på olika sätt berörde ”Framtidens idrottsförening”.

 

FAKTA
SportAdmin Meetup är en föreläsningsserie där vi vid varje Meetup bjuder in gästföreläsare för att diskutera och inspireras kring olika teman.

Vid 17:00 började så smått de första deltagarna att komma till Kockum Fritid, Malmö. I lobbyn serverades lite lättare tilltugg och redan från start började det utbytas tankar mellan föreningar sinsemellan och SportAdmin.

När klockan sedan slog 18 förflyttade vi oss alla in till föreläsningssalen för att ta del av Emme Adébos, utvecklingschef Skånes Handbollsförbund, föreläsning som berörde hur man skapar en sund barn- och ungdomsidrott.

Efter en halvtimme lämnade han sedan över stafettpinnen till Henrik Lehmann, VD på SportAdmin men också ledamot i Gymnastikförbundet och i GF Näset. Henrik, som suttit i styrelser för två föreningar som båda blivit utsedde till ”Årets idrottsförening”, pratade om hur man skapar en ”Framgångsrik och hållbar idrottsförening”.

Efter två intressanta föreläsningar var det därefter dags för en kaffepaus – och inte minst möjlighet för fortsatt mingel, nätverkande och utbyte av erfarenheter föreningarna sinsemellan.

Kvällens sista föreläsning stod Marcus Hansson, från Cityidrott, för. En föreläsning om hur Cityidrott har lyckats genom samverkan mellan olika aktörer.