Skip to main content

Girls In Sport – För ett bättre samhälle med idrotten som verktyg

By februari 10, 2020juni 30th, 2021Föreningsvän

Girls In Sport grundades i Umeå 2015 av Lucy Rist och Jenny Lidqvist med syftet att skapa bättre möjligheter för flickor och kvinnor i idrott och bidra med mångfald. Detta vill man åstadkomma genom att arbeta praktiskt på flera nivåer med verktyg och metoder, framtagna för att skapa bättre förutsättningar. 

För att åstadkomma förändring, både vad gäller att stärka och utveckla individen, samt för att skapa ett positivt och inkluderande samhällsklimat, används därför idrotten som ett verktyg.

Sedan fem år tillbaka har de drivit – och driver – därför ett antal olika projekt för att bemöta och arbeta med samhällsproblem. 

Girls In Sport gör detta genom att testa nya angreppssätt i partnerskap med flertalet aktörer som delar organisationens värderingar, från såväl privat- som offentlig sektor. Organisationen samarbetar också med idrottsföreningar, företag, skolor och andra organisationer. 

Läs mer om projekten och samarbeten

Girls In Sport strävar efter att “flytta fokus från att prata om problemen och satsar på kreativa lösningar och praktisk förändring” (girlsinsport.se). Tillsammans med aktörer och partners som delar samma värderingar, ser Girls In Sport därför stor potential till påverkan. 

https://vimeo.com/195615090

The Strong Girls Project

Girls In Sport driver samtidigt ett specifikt projekt som heter Strong Girls Project. Ett program som riktar sig till unga tjejer, med syfte att stödja och utveckla tjejer till att bli starka på in- och utsidan. Genom att erbjuda en ny väg, som bryter mönstret och samhällsnormer kan deltagarna utveckla sitt fysiska och emotionella välmående. 

The Strong Girls Program innehåller kurser så som:

  • Hur du sätter mål och hur du skapar förutsättningar för att nå målen
  • Hur du uttrycker dina ideér, åsikter och värderingar
  • Lösningsorientering, hur du hanterar konflikter och förstår olika perspektiv
  • Att hitta balans mellan att lyckas och att ha roligt, både i idrott och livet
  • Utveckla medkänsla, lag-anda och förmågan att lära och leda andra
  • Lära sig hantera negativitet och få en bättre självkänsla

Läs mer om The Strong Girls Program

Registrera dig till Sponsorskolan här!