Skip to main content

Gymnastikförbundet om framtidens idrottshall

By februari 27, 2020oktober 8th, 2021Föreningsvän

Att förhandla om träningstider, kämpa för nya redskapsrum och hitta nya sätt att använda sina idrottshallar – samtidigt som man drömmer om nya träningsmiljöer – är vardag för många idrottsföreningar. Daniel Glimvert är anställd på Gymnastikförbundet för att hjälpa föreningar att få tillgång till ändamålsenliga anläggningar. Han arbetar flitigt med att hjälpa föreningar hitta bra sätt att samarbeta med kommuner och att forma framtidens idrottshall.

– Vi hjälper till med att ta fram olika sorters verktyg som ska vara till hjälp när föreningen försöker påverka kommunen att bygga fler idrottshallar. Det handlar väldigt mycket om idrottspolitik – att hitta vägar in och att påverka på ett bra sätt. 

Målet med arbetet är att hjälpa Sveriges gymnastikföreningar att få tillgång till anpassade och utvecklande träningsmiljöer. 

– Vårt arbete riktar sig både mot specialhallar och vanliga idrottshallar, men vi ser idag en ganska bra tillväxt av just specialhallar. Så just nu ligger stort fokus på vanliga idrottshallar. Vad som menas med anpassade och utvecklade träningsmiljöer då är att det ska finnas möjlighet bedriva gymnastik i dessa hallar. Många hallar idag byggs väldigt avskalade – utan ribbstolar, utan bommar och med för små förråd för att de ska rymma gymnastikens redskap. 

När det kommer till påverkansarbete så är långsiktighet en viktig faktor. Projektet innebär därför även att titta framåt, för att förbereda inför framtidens idrottshall. 

– Ett av projekten vi har igång just nu är ett samarbete tillsammans med basket-, handboll-, innebandy- och volleybollförbundet. Där har vi anlitat en arkitekt som ska hjälpa till att ta fram ett koncept för hur framtidens idrottshallar behöver byggas för att de ska fungera optimalt för dessa fem idrotter. Det handlar om att hitta kompromisser och smarta lösningar som fungerar för alla. Finns det några smarta lösningar för att få in en hoppgrop i en sådan hall? Eller finns det möjlighet att bygga så att delar av träningen kan bedrivas i andra delar av anläggningen? Det är ett väldigt spännande projekt, säger Daniel och fortsätter:

– När vi väl har hittat smarta lösningar och sätt att effektivisera blir nästa steg blir att bygga en plan för hur vi ska få kommuner att bygga enligt detta koncept. Det är en stor del av projektet.

När det kommer till att arbeta med påverkansarbete och att, tillsammans med sin kommun arbeta kring anläggningsfrågor, så är just samarbete A och O. 

– Ju fler föreningar som samarbetar, desto större möjlighet har man att påverka. Om man är flera gymnastikföreningar på en ort som ensamma försöker påverka kommunen så är risken att man snarare blir motarbetad än får gehör. Störst gehör får man genom att samarbeta även med andra idrotter, vilket är vad vi försöker göra i samarbetet med basket-, handboll-, innebandy- och volleybollförbundet.

Att arbeta tillsammans med andra parter än just idrottsföreningar kan även det vara en god väg för att skapa gehör hos kommunen. 

– En viktig del för att få det gensvar man önskar, är att visa att man gör samhällsnyttiga insatser. Därför kan det vara bra att även gå ihop med andra organisationer och parter som gör goda insatser. Man måste fundera över vilka som är kommunens största utmaningar och försöka hjälpas åt för att lösa dessa. Hälsofrågan är ofta en stor utmaning. Kanske har man en utmaning med att få äldre att röra sig mer? Då kanske det är möjlighet att starta upp samarbete med PRO eller liknande för att bedriva verksamhet för äldre. Så det kan vara både väntade och oväntade samarbeten.

Många föreningar kan känna igen sig i drömmen om att en dag för första gången gå in i sin nya idrottshall. För att drömmen ska bli verklighet krävs uthållighet. 

– Det är inte ovanligt att det tar 10 år innan ett anläggningsprojekt blir helt klart. Det måste man vara beredd på. Därför måste man våga tänka långsiktigt. Många tänker på vad man har för behov idag, men man tänker sällan på vad man kommer ha för behov om 10 år. Ska man t.ex satsa på en ny disciplin eller nya samarbeten längre fram så måste det finns med i beräkningarna, säger Daniel och fortsätter: 

– Det krävs det att man gör olika insatser i olika perioder och att man har en långsiktig plan men även att man firar de framgångar som kommer på vägen!

Daniels bästa tips för ett lyckat påverkansarbete
1. Samarbete – det är jätteviktig!
2. Gå in i projektet med fokus på att ni tillsammans ska hjälpas åt att lösa kommunens problem.
3. Uthållighet.

Bild: Albin Händig/Gymnastikförbundet