Skip to main content
  • Medlemmar & Målsmän
  • Endast medlemmar
  • Endast målsmän (M1/M2)
  • Läskvitto på kallelser. Nu får du en överblick över vem i gruppen som har öppnat och sett sin kallelse men ännu inte svarat på den
  • Hem 2.0 är påkopplad för alla! Ett nytt hem för ledarna för att snabbare hitta in till rätt aktivitet. Nu visas totalt 7 aktiviteter; 2 passerade och 5 aktiviteter framåt i tiden.
  • Datum på grupprekommendation. Ledaren ser i appen när grupprekommendationen sattes.
  • Och sen två mindre buggfixar! Nu är tillfälliga deltagare per automatik förkryssade i närvaron. Vi har också fixat så att “Övrigt” inte längre räknas med i närvarostatistiken.

Leave a Reply