Produkt & Marknad

Product is king och in-house är utvecklande!

Produkt

”Product is king”. Ett väl använt citat, men likväl väldigt sant. Hjärtat är och kommer alltid att vara produkten. Så, produktvision, strategier och roadmaps är såklart en del av vår vardag. Men det som det egentligen mynnar ut i är: problemlösning. Vi behöver identifiera de problem (eller svordomar) som finns och konkretisera det till lösningar när vi nu är mitt uppe i att digitalisera och automatisera en hel sektor – för att utveckla morgondagens föreningssystem.

Några av våra senaste lanseringar: Kansliservice, digital hantering av simmärken, MedlemsAppen, digitala medlemskort, arvodeshantering

Marknad

Först, vi gör allt in-house! Det är något som vi ser som en oerhörd styrka och möjliggör att vi kan vara väldigt snabbrörliga. Precis som vi åberopar en agil metodik inom produktutveckling så strävar vi efter att göra detsamma inom marknad. Vi testar och skeppar saker snabbt, och får sedan tillbaka en massa data och feedback. Och utvecklar oss själv också på så sätt ständigt!

Ett axplock av det vi har gjort och gör (förutom den här sidan, såklart): foreningsvan.seMagasin Föreningsvänsportadmin.se, SportAdmin Meetup, Produktfilmer, ”Stjärnor berättar” och mycket mer…

”Får ständigt chansen att utvecklas”

Med en gedigen bakgrund inom föreningslivet, och med stor erfarenhet av att arbeta inom systemet – i egenskap av styrelseledamot i gymnastikföreningen såväl som en del av support- och utbildningsavdelning – blev steget över till produktavdelningen naturligt för Malin Österlund. Efter dryga fem år på SportAdmin axlar hon idag rollen som Produktansvarig för Kansliservice, där hon agerar som den viktiga bryggan mellan föreningarna, produkten och utvecklingsavdelning. Genom nära kontakt med föreningarna skapar hon förståelse för deras individuella behov och utmaningarna de möter, vilket hon sedan kan omsätta till konkreta utvecklingspunkter i systemet.

Lär känna Malin