LUGI Handboll

”I dagsläget har vi inga fysiska medlemskort ute överhuvudtaget, utan allt sköts digitalt via MedlemsAppen. Det är helt i enlighet med strategin för vårt hållbarhetsarbete.”

Patrik Bengtsson, Klubbchef

Idrott
Handboll

Antal medlemmar
1 700

Började använda SportAdmin
2015

Ort
Lund

”I dagsläget har vi inga fysiska medlemskort ute överhuvudtaget, utan allt sköts digitalt via MedlemsAppen. Det är helt i enlighet med strategin för vårt hållbarhetsarbete.”

Patrik Bengtsson,
Klubbchef

Idrott
Handboll

Antal medlemmar
1 700

Började använda SportAdmin
2015

Ort
Lund

Ett kliv mot en hållbarare värld med digitala medlemskort

  • Tidskrävande arbetsprocess för medlemshantering
  • Inkompatibla system för medlemskort och biljetthantering
  • Sömlös helhetslösning med digitalt medlemskort
  • Hållbar arbetsprocess och funktion
  • Tidskrävande arbetsprocess för medlemshantering
  • Inkompatibla system för medlemskort och biljetthantering

”I dagsläget har vi inga fysiska medlemskort ute överhuvudtaget, utan allt sköts digitalt via MedlemsAppen. Det är helt i enlighet med strategin för vårt hållbarhetsarbete.”

Patrik Bengtsson,
Klubbchef

Patrik Bengtsson,
Klubbchef

ANMÄLNINGAR
ANMÄLNINGAR